Natupírovaný vrch sepnutého společenského účesu v ohon