Extravagantní punkové číro, z krátkých vlasů, na temeni delších